Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Трябва ли да се възползваме от иновациите в производството
Само най-добрите производители успешно могат да се конкурират с големите мултинационални корпорации. Това означава, че трябва да бъдете сред най-добрите предприемачи, за да оцелеете на пазара днес. Има няколко важни разлики между успешните собственици – тези, които продължават да растат с бързи темпове и онези, които са в застой. Една от основните разлики между двата вида предприемачи е тяхното отношение към иновациите.

Значението на иновациите в производството сякаш не се оценя достатъчно. Не става въпрос само за откриването и прилагането на иновативни продукти, различни от тези, които конкуренцията използва, но също и за иновативни и креативни подходи към производствените процеси и рекламата. В действителност, иновациите играят ключова роля на всичките нива на производство и дори за общото развитие на икономиката.
 
Глобализацията налага собствениците в малкия бизнес, а също и мултинационалните корпорации постоянно да преосмислят качеството на продуктите си, за да запазят или да увеличат влиянието си на пазара, защото клиентите съвсем лесно биха могли да се откажат от техните продукти и да се втурнат да опитват нещо ново. Това важи с особена сила за случаите, когато новият продукт може да им предложи повече качество срещу същите пари.

Ключът към успеха е да направите своя продукт уникален, такъв, който да се откроява на пазара, а това може да бъде постигнато само чрез иновативен и креативен подход към производството.
Иновациите не се използват само за предлагане на клиентите на нови и качествени продукти за същата /или по-ниска/ цена, те трябва да ви помогнат да предложите и нещо по-различно. При това, без да се увеличават разходите за управление на производствените процеси.

Всички успешни компании не спират да стимулират творчеството и иновативните подходи във обслужването на поточните линии, защото са добре запознати с техния потенциал. Има няколко начина за създаване на иновативна и творческа работна среда, но най-важното от всичко е да се мотивират служителите да споделят своите идеи с ръководството на компанията.

Иновативният подход в рекламата е също толкова важен, колкото и иновациите в разработката на продукти и производствени процеси. Дните, когато казвахме, че качеството говори само за себе си отдавна са отминали. В наши дни, с толкова повишено предлагане на стоки, клиентите са склонни да избират тези, които вече познават и тези, за които мислят, че могат да им предложат повече за цената си. Това означава, че вашият продукт трябва да бъде разпознаваем и привлекателен за клиентите, а това е въпрос на добре обмислена и добре проведена маркетингова кампания.

Важно е обаче да се има предвид и това, че прилагането на иновативни подходи все пак води и до известни рискове, въпреки факта, че те са неизбежни за успеха на всяка производствена дейност. Просто предлагането на нещо ново и различно не винаги е най-прекият път до желаните резултати. Въпреки всичко, именно това е рискът, който трябва да поеме всеки предприемач, който иска да успее. Тези, които не са готови да го поемат ще растат много по-бавно или още по-лошо – изобщо няма да разширят бизнеса си.
 
 
 
 
 
 


Източник : Levels up