Вход Регистрация Вход чрез Facebook
ПРОДАВА СЕ МАНДРА / ФАБРИКА / ХЛАДИЛНИ СКЛАДОВЕ
1 BGN
Информация за обявата
Тип на офертата:
Продавам бизнес
Сектор:
Производство
Държава:
България
Град:
Хасково
Брой служители:
0
Дата на основаване:
01.01.2001 г.
Печалба за последните 12м:
0 BGN

За контакти
Тонев
0886911111
Описание
Продава се млекопреработвателно предприятие в с. Конуш, област Хасково, разположено върху урегулиран поземлен имот с площ от 5100 кв.м. /пет хиляди и сто квадратни метра/, заедно с построените в имота сгради: - Производствена сграда едноетажна със сутерен с площ от 1752 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и два квадратни метра/ и РЗП 2130 кв.м. /две хиляди сто и тридесет квадратни метра/. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА -триетажна с ГАРАЖ на един етаж. Административната сграда с площ 147 кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/ и РЗП 464 кв.м. /четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/. Прилежащият ГАРАЖ с площ от 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/. Ведно с намиращите се в гореописания недвижим имот движими вещи- оборудване, обзавеждане и офис техника, суровини и материали. Ведно с търговски марки: - Трговска марка "КОНУШ млякото, с което ще порасна", регистрирана на 28.02.2012 г. и валидна до 05.08.2020 г. - Търговска марка "Краве кисело мляко", регистрирана на 17.03.2010 г. и валидна до 26.01.2020 г. - Търговска марка "Млякото, с което ще порасна!", регистрирана на 15.02.2012 г. и валидна до 19.01.2020 г. - Търговска марка "Дар от природата", регистрирана на 21.05.2013 г. и валидна до 08.01.2020 г.Мандрата има собствен трафопост намиращ се в имота и кладенец в непосредствена близост. ОБОРУДВАНЕ НА МАНДРАТА - ДОНИДО в т.ч.:- Система за прием с измерване до 10 тона на час с охладител;- Резервоар вертикален-3 броя с изолация, разбъркване, обем 5000 литра всеки;- Чистачка за мляко с производителност 15 000 литра на час;- Пастьоризатор 5000 литра на час, шест секции;- Хомогенизатор , модел FBF037- 37 Kw, производителност 5000 литра на час;- Ферментатор 1000 литра за кисело мляко;- DONIPACK Автомат за разфасоване на кисело мляко, 1600 опаковки на час;- DONICIP Централна система за измиване;- Два броя опаковъчни машини за кисело мляко на МИЛУШЕВ;- Машина за пълнене на прясно мляко в пликове - финландска;- Машина за миене на касети; На цялото посочено оборудване е направена пълна профилактика и мандрата може да бъде пусната в експлоатация.Котелът е изработен от "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД СОФИЯ  и е в изправно състояние, като е пригоден да работи на природен газ, като за целта има монтирано газорегулаторно и измервателно табло, предвидено за 120 м3/час.Две хладини камери с хладилна система GEA COOLING SYSTEM и една топла камера. Ледено стопанство с инсталация за ледена вода DAIKIN.