Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Бизнес на франчайз

 

Франчайзингът е система, която Ви дава възможност да клонирате и разраснете бизнеса си неимоверно бързо. Франчайзингът е бизнес модел на развитие, който се радва на голям успех и популярност в цял свят. Очаква се до 2018 г. близо 80% от бизнеса да се развива като франчайз!


Защо бизнес на франчайз?
 
Ако имате бизнес и възнамерявате да откривате по един нов обект годишно или сте предвидили друга форма на разрастване, реално поемате риск с всяка нова крачка, инвестирайки собствен и/или заемен капитал. 

Разрастването на бизнеса по подобен начин е не само рисков, но и много бавен и труден процес, затова бихте могли да споделите усилията и риска за развитието на своя бизнес, отдавайки го на франчайз. Така само за няколко години бихте могли да превърнете бизнеса си от един търговски обект в международна верига и преуспяваща компания.


Франчайзинг означава да отдадете правото на ползване на Вашата търговска марка и успешен бизнес модел на друг срещу определено възнаграждение. По този начин Вие създавате едно дългосрочно партньорство, а неговите параметри са описани в договор за франчайз. 

За да научите повече за франчайзнига и за други бизнес модели, подходящи за бързо и ефективно разрастване на бизнеса, Ви препоръчваме да прочетете книгата Levels UP на Радослав Благоев

 


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

 
Консултация при закупуване на бизнес под формата на франчайз - от 200 лв. 
Радослав Благоев може да Ви консултира и да Ви помогне в избора на подходяща за Вас франчайз компания или да оцени риска при закупуването на даден франчайз. Ще разберете доколко е подходящо за Вас да стартирате бизнес под формата на франчайз с компания на която сте се спрели към момента.
 
Консултация по трансформирането на бизнес във франчайз компания - от 300 лв. 
След като се запознае в детайли с вашия бизнес, Радослав Благоев може да Ви консултира и да Ви обясни какво е необходимо за Вашия бизнес, за да го превърнете в успешна франчайз компания.

Преобразуване на съществуващ бизнес във франчайз компания - от 5000 лв. 
Преобразуването на съществуващ бизнес във франчайз компания е сложен процес и много отговорна работа. Той е съвкупност от различни бизнес процеси и налага ползване услугите на различни специалисти. 

Франчайз компания от самото начало на стартиране на бизнеса - от 5000 лв.
Съдаването на бизнес модел под формата на франчайз е отговорна и сложна задача, която изисква екип от специалисти. Стотици са детайлите, които трябва да получат вниманието на специалистите. Маклки пропуски в изработването на системата могат да доведат до големи загуби. 


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА