Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Условия за ползване на сайта

I Условия за ползване

 
1.Вие се съгласявате
 
1.(а)Чрез използването и/или посещаването на този уеб сайт (вкл. цялото съдържание и функционалност, достъпни чрез levelsup.net името и www.levelsup.net уеб сайта) Вие приемате тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля не използвайте уеб сайтът www.levelsup.net.
 
1.(б). www.levelsup.net, не носи ангажимент да Ви информира за промени и други обстоятелства, настъпили в  условията за ползване. Вие трябва периодично да проверявате, следите и да се информирате за актуалната версия. www.levelsup.net има правото да изменя Условията за ползване и Вие се съгласявате да сте обвързани с тези модификации и изменения.
 
2. www.levelsup.net уеб сайт
 
2.(a). Уеб сайтът www.levelsup.net е възможно да съдържа препратки към сайтове, които не са собственост на www.levelsup.net. www.levelsup.net не контролира и не отговаря за съдържанието, правата или практиките на уеб сайтове, които не са собственост на www.levelsup.net. В тази насока, www.levelsup.net не цензурира или преработва съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уеб сайт, Вие освобождавате www.levelsup.net от всякакви юридически въпроси, появили се от Вашето ползване а на каквито и да е уеб сайтове на трети страни.
 
2.(б). В тази насока, ние Ви съветваме да бъдете наясно, че когато напускате www.levelsup.net уеб сайта, е редно да прочитате условията за ползване на всеки един уеб сайт, който посещавате.
 
3. www.levelsup.net профил
 
3.(б). Относно използването на цялата функционалност на уеб сайта, Вие трябва да създадете www.levelsup.net профил. Вие не можете да използвате профил, който не е ваша собственост без позволение на собственикът му. Когато създавате Ваш профил, трябва да въведете вярна и пълна информация. Само Вие  носите отговорност за дейностите по вашият профил и е необходимо сами да предпазвате паролата си за достъп до профила от неупълномощени посещения. Необходимо е да уведомявате www.levelsup.net незабавно, в случай на нежелан достъп до вашия профил.
 
3.(б). Въпреки че www.levelsup.net не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неупълномощен достъп, Вие можете да сте отговорни за загуби на www.levelsup.net за такъв достъп.
 
4. Общи правила за ползване – позволения и рестрикции
 
С описаните по-долу Условия за ползване www.levelsup.net регламентира достъпа и употребата на уеб сайта.
 
4.(а). Вие се съгласявате да не разпространявате в която и да е среда, част от уеб сайта, включително, но не ограничено с материалите, качени от потребители (описани по-долу) без изрично писмено упълномощаване от страна на www.levelsup.net.
 
4.(б). Използвайки www.levelsup.net Вие приемате, да не използвате или пускате в употреба каквито и да било автоматизиращи системи.
 
4.(в). Използвайки www.levelsup.net Вие давате съгласието си, да не присвоявате лични данни, включително имена на профили, от уеб сайта, нито да ползвате комуникационните системи на уеб сайта (като коментари, електронна поща) за всякакви търговски цели. Вие се съгласявате да не асоциирате с търговска цел потребителите на уеб сайта.
 
4.(г). Използвайки уеб сайта, Вие приемате Условията за ползване на www.levelsup.net и всички приложими закони на местно, национално и международно ниво.
 
4.(д) www.levelsup.net запазва правото си на промени в уеб сайта и Условията за неговата употреба.
 
5. Вашето използване на съдържанието на този уебсайт
 
В допълнение към основните забрани описани по-горе, следните забрани и условия обуславят използването на съдържанието в уебсайта www.levelsup.net.
 
5.(а). Съдържанието на www.levelsup.net, с изключение на Потребителското съдържание, включващо, но не ограничено до текст, софтуер, скриптове, графики, фотографии, звуци, музика, видео, интерактивни приложения, търговски марки и лога са собственост или лицензирани за www.levelsup.net, са обект на авторското право. Съдържанието на уеб сайта, ви се предоставя само и единствено за ваша информация и лична употреба, и не може да бъде копирана, изтегляна, репродуцирана, разпространявана, показвана, продавана, лицензирана или експлоатирана за каквито и да е други цели без изричното предварително писмено съгласие от собствениците на съдържанието. www.levelsup.net запазва всички права незаявени по отношение на Уеб сайта и съдържанието.
 
5.(б). Вие имате до достъп до Потребителското съдържание единствено за:
 
    * Ваша информация и лична употреба;
    * предвиденото в нормалната функционалност на www.levelsup.net;
 
5.(в). Потребителски коментари са достъпни за Ваша информация и лична употреба и единствено чрез стандартната функционалност на услугата www.levelsup.net. Коментарите от потребители не могат да бъдат копирани, изтегляни, репродуцирани, разпространявани, показвани, продавани, лицензирани или експлоатирани за каквито и да е други цели различни от стандартната функционалност на Услугата www.levelsup.net.
 
5.(г). Вие имате достъп до Съдържанието на www.levelsup.net, Потребителското съдържание и друго съдържание само и единствено по начина описан в този Договор.
 
5.(д). Вие се съгласявате да не участвате в употребата, копирането или разпространението на всяка една част от Съдържанието, с изключение на изрично разрешените тук.
 
5.(е). Вие сте наясно, че когато използвате уеб сайта www.levelsup.net, Вие ще бъдете изложен на потребителско представяне от различни източници. www.levelsup.net не носи никаква отговорност за акуратността, ползваемостта и сигурността или авторските права на или свързани с такива потребителски представяния. В допълнение Вие разбирате и се съгласявате, че сте изложен на потребителско представяне, което може да бъде агресивно, некоректно, недостойно и www.levelsup.net не носи никаква отговорност за подобни действия, както и не трябва да бъде въвличан във възникнали по такъв повод съдебни спорове.
 
6. Вашето потребителско съдържание
 
6.(а). Като регистриран потребител на www.levelsup.net Вие можете да въвеждате текстово съдържание. Текстовото съдържание са свързани с Потребителско съдържание. Вие разбирате, че когато подобно съдържание е публикувано, www.levelsup.net не гарантира конфиденциалност по отношение на Потребителско съдържание.
 
6.(б). Вие единствено носите отговорност за съдържанието, което публикувате и последствията свързани с публикуването му. В тази връзка, публикувайки съдържание Вие потвърждавате, че притежавате съдържанието или правата за него и оторизирате www.levelsup.net да използва патент, търговска марка, търговска тайна или други права в и за всяко потребителско съдържание.
 
7. Плащания 
 
(а) Разплащателно средство за услугите на сайта е "кредит". С вашата регистрация, Вие приемате това условие за ползване на услугите в сайта.
 
7.(б) Веднъж закупени кредити от www.levelsup.net , не се изкупуват обратно. Те служат за разплащателно средство само и единствено за използването на услугите в сайта и Вие ясно съзнавате, че не може да използвате закупените кредити за разплащане в други сайтове, както и да ги разменяте за пари и да искате от www.levelsup.net обратното им изкупуване.
 
С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уеб сайта , които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на www.levelsup.net.