Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Обучение на търговци и продавач консултанти

Програмата включва няколко елемента - обучение, наблюдение и анализ. Процесът на обучение е двустранен - изграждането на един успешен търговец е възможно единствено с желание и мотивация и от негова страна. 


За да може Вашият търговски екип да бъде успешен и да работи с пълен капацитет, а именно - да реализира максимално много сделки с клиенти, е необходимо компанията да притежава силна система за продажби и комуникация с крайния потребител, както и подходяща мотивираща бонус система служителите. 

Обучението на търговски екип, който разполага с ограничени възможности поради липсата на подходящи маркетинг лостове и инструменти за продажби, не е особено смислено и обикновено поставя бариери пред възможностите на търговеца. 
Ето защо понякога се налага преди обучението на търговския екип да се изгради по-надеждна система за продажби и ясна маркетингова програма. Подходящите инструменти за продажби помагат на търговците да постигнат максимално добри резултати в изпълнението на поставените таргети.

 

 
 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН ЗА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА


* В случай, че не разполагате със зала за провеждане на обучения и тренинги, разходите за такава (ако е необходима) ще бъдат за Ваша сметка.

* Цена по договаряне в зависимост от големината на екипа, мащаба на бизнеса и други фактори, коио могат да бъдат обсъдени в лична среща.Радослав Благоев
Business Coach & Sales Trainer