Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Основи на маркетинга

Видео тренинг по "Основи на марйкетинга" 
продължителност: 31мин.


 
Научете за:
 
• Ролятa на маркетинга в организациите;

• Медии и онлайн маркетинг;
 
• Сегментиране, таргетиране и позициониране;

• Маркетингов микс;

 
Намерете отговор на тези и други въпроси в семинара на Радослав Благоев "Основи на успеха - маркетинг" 

Радослав Благоев                
                   

Business Coach & Sales Trainer

 

Радослав Благоев е с богата експертиза в сферата на продажбите и маркетинга, той е сред топ специалистите по продажби в България. Oсновател e на бизнес платформата Levels UP, автор на книгата Levels Up и експерт в изграждането на системи за успешни продажби, както и в създаването и обучението на търговски екипи. Той е съвременен предприемач с широко виждане за бизнес перспективите - на 33 години, той е развил над 15 различни бизнеса в България, включително франчайз компании и е консултирал още десетки други.

 
Опитът му се изразява в хиляди бизнес срещи, години на мениджърски позиции във водещи компании в България, години на разработване и реализация на независими нови идеи, наблюдения и проучвания на пазара и тенденциите.